Legekontoret

INFLUENSAVAKSINERING 2021

Vi skal ha vaksinekveld tirsdag 26.10.21, tirsdag 09.11.21 og tirsdag 16.11.21 fra kl. 16:00. Du må ringe eller sende melding til oss for å bestille time.

Vi prioriterer risikogruppene i første omgang.

Disse målgruppene anbefales vaksine

Barn og voksne i medisinske risikogrupper:

  • personer over 65 år
  • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer
  • personer med kroppsmasseindeks over 40
  • gravide i 2. og 3. trimester
  • NY GRUPPE: barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet

Andre målgrupper:

  • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt
  • de som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar
  • svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser

Ved vaksinering hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. For barn under 16 år og personer med frikort vil vaksinering være gratis også hos fastlegen.

Ingen grupper frarådes å vaksinere seg mot influensa. Personer som ikke tilhører målgruppene må imidlertid selv betale for både vaksine og vaksinering. Disse kan ta vaksine ved apotek, ved private vaksinasjonskontor, bedriftshelsetjeneste eller hos fastleger som har doser til salg. Tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.