Viktig informasjon

Legekontoret


Vedrørende coronapandemien så er det nasjonale retningslinjer som gjelder.


Vi har ingen spesielle tiltak på legesenteret annet enn av det anbefales bruk av minnbind ved luftveissymptomer.