Viktig informasjon

Legekontoret

VAKSINERING HØSTEN 2023

Vi kjører kveldsvaksinering også i år. Det er anbefalt for alle i risikogrupper å ta både influensavaksinen og koronavaksinen. Disse kan settes samtidig.

Følgende kvelder skal vi vaksinere:

Tirsdag 24.10.23 fra kl. 16:30

Tirsdag 31.10.23 fra kl. 16:30

Torsdag 02.11.23 fra kl. 16:30

Dere må ringe oss eller komme innom i åpningstiden vår for å bestille time til dette.

Se forøvrig informasjon om risikogrupper nedenfor.

RISIKOGRUPPER SOM ER ANBEFALT INFLUENSAVAKSINE OG KORONAVAKSINE

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)